Освіта

Для полегшення інтеграції біженців і шукачів притулку до українського суспільства та їх м`якої адаптації до звичаїв, мови, традицій приймаючої країни значна роль відводиться освіті та навчанню. На базі “Рокади” біженці мають змогу пройти мовні та компьютерні курси, отримати допомогу у перекваліфікації. Поетапне вивчення української мови дозволить біженцям і шукачам притулку комфортно почуватися у повсякденному житті – розуміти співрозмовників, висловити свою думку і бути почутими, отримати допомогу у лікаря або державній установі, обслуговування в магазині, перукарні, транспорті тощо. Оволодіння українською мовою на високому рівні забезпечить потреби біженців не тільки у соціально-побутовій сфері, а й у професійній, навчальній, культурній та країнознавчій сферах комунікації.

Можливості комп`ютерного класу передбачають проведення курсів із компьютерної грамотності, навчання специфічним професійним програмам, доступ до інтернету та інформації щодо працевлаштування, встановлення інтернет-зв`язку з родичами, що перебувають інших країнах, перегляд навчальних відео-курсів тощо.