Гранти

Гранти самозабезпечення – це одноразова допомога, яка може бути надана особам, які перебувають у компетенції УВКБ ООН, і відповідають зазначеним нижче критеріям. Грант може бути надано тим, хто хоче і розуміє, як стати самозабезпеченим, і надасть чіткий і обгрунтований бізнес-план або індивідуальний план працевлаштування.

Можливість отримати грант самозабезпечення мають такі особи:

i. біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, визнані українськими органами влади;

ii. мандатні біженці, тобто особи, які розглядаються УВКБ ООН такими на основі Статуту незалежно від того, чи були вони визнані українським органами влади;

iii. шукачі притулку, які мають право на допомогу партнерів УВКБ ООН і знаходяться на будь-якому етапі національної процедури надання притулку (в тому числі, процес оскарження) і мають дійсну довідку про звернення за захистом в Україні.

Гранти самозабезпечення будуть спрямовані на задоволення наступних потреб:

– Пряма допомога в здійсненні підприємницької діяльності одним або кількома заявниками, спрямована на початок або розвиток прибуткового бізнесу;

– Початок аграрного бізнесу, віддаючи перевагу особам, які проживають у сільській місцевості й мають досвід у цій області;

– Професійні курси і / або курси перекваліфікації з метою подальшого працевлаштування;

– Інші проекти, спрямовані на самозабезпечення.