Skip to main content
Юридична допомога

Якими є трудові права внутрішньо переміщених українок?

By 12 Березня, 2024No Comments

Є певна процедура припинення трудових відносин за власним бажанням. Детальніше розповідає Тетяна Хотетовська, юристка чернівецького осередку нашого Фонду.

 

 

 

 

 

Через центр зайнятості:

 • Внутрішньо переміщена українка (як і чоловік) має право припинити трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за своїм місцем проживання заяву на ім`я роботодавця. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.
 • Центр зайнятості повідомляє про це роботодавця. У разі, якщо не розірвані трудові договори з роботодавцем, що перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, після чого протягом 7 календарних днів повідомляється роботодавця (будь-якими засобами комунікації).

Через суд:

 • З ініціативи працівника для розірвання трудового договору, якщо роботодавець перебуває на підконтрольній території Україні, необхідно подати  заяву до роботодавця про  звільнення за власним бажанням. У разі бездіяльності роботодавця подаємо позовну заяву про припинення трудових відносин.
 • Якщо роботодавець перебуває в окупації, то одразу потрібно подавати позовну заяву про припинення трудових відносин та зобов’язання вчинити дії.
 • З ініціативи роботодавця трудовий договір може бути розірваний у випадку неможливості забезпечувати працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням чи відсутністю умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.
 • Обов’язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою.

Підтвердженням знищення виробничих потужностей можуть бути: 

 • матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна;
 • довідки органів внутрішніх справ України; 
 • акт про пожежу;
 • офіційні висновки інших установ або організацій.

У разі, якщо звільнення відбулося, то доцільно проаналізувати документи, а також отримати від роботодавця інформацію чи передбачено посадовою інструкцією або трудовим договором можливість виконання роботи дистанційно. У разі, якщо роботу можна виконувати дистанційно, то звільнення підлягає оскарженню.

Відновлення втраченої трудової книги

Через бойові дії в Україні почастішали випадки втрати, пошкодження або знищення трудових книжок.

 • Людина, яка загубила трудову книжку чи вкладиш до неї, зобов’язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнення в інші строки власник або  уповноважений  ним орган видає  працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї з написом “Дублікат” в правому верхньому кутку першої сторінки.
 • Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами. 
 • Окремим випадком видачі дубліката трудової книжки є відсутність доступу до неї внаслідок  надзвичайної ситуації.
 • Дублікат  видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому  вигляді  інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 • У разі  відновлення доступу до  трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки.

Облік безробітних внутрішньо переміщених українок, перенавчання

Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітної особи, отримує статус безробітної особи без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається в мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Для внутрішньо переміщених осіб передбачено право на одноразове отримання ваучера від органів державних центрів зайнятості для підтримання конкурентоспроможності, якщо ВПО відповідають наступним вимогам:

 • старші 45 років;
 • страховий стаж – не менше як 15 років;
 • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.

На підставі ваучера здійснюється:

 • перепідготовка за робітничою професією; 
 • підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра; 
 • підготовка на наступному рівні освіти; 
 • спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Для отримання ваучера внутрішньо переміщена українка (як і чоловік) подає до центру зайнятості заяву, а також:

 • паспорт громадянина України;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі.

Рішення про видачу ваучера приймає центр зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Між закладом освіти та особою укладається договір про навчання протягом 90 днів після видачі ваучера. 

Заклад освіти інформує центр зайнятості, про те, що внутрішньо переміщена особа відвідує заняття і виконує навчальну програму.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів частину витрат за період фактичного навчання.

Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».